Преземи

Преземи

  • 800мм ПП линијата за производство на ткаени ткаенини избришана
  • Производна линија за ткаени неткаени ткаенини од 1600мм ПП
  • Автоматска машина за создавање маска за лице за надворешни ушни јамки
  • Машина за чаши за маски
  • Линија за производство на целосно автоматско преклопување маска
  • Целосно автоматска машина за изработка на рамна маска од една до две
  • Машина за правење маски со голема брзина